Verschenen in: ViZioN, jaargang 3, week 7, nummer 40
Tweewekelijks magazine van Inter-Actief

Profiel




De meeste studenten kennen hem als de man van de formele specificatiemethoden. Bij laatkomers is hij niet geliefd vanwege zijn strenge optreden. Ouderejaars weten waarschijnlijk dat hij afstudeercoŲrdinator is bij Databases.
Redactieleden Jan-Willem en Sander gingen op pad om achter nadere specificaties van Mr. Z te komen.

Naam: Maarten Fokkinga
Geboren: Eerste kerstdag van 1948 in Nijmegen
Getrouwd? Ja, en ik heb drie kinderen, alle drie studeren op dit moment.
Toevallig ook hier? Eentje ja (studeert WB), de anderen in Nijmegen en in Groningen.
We kennen u van hoor- en werkcolleges. Wat doet u nog meer zoal hier?
In het ideale geval zou ik de helft van de tijd onderzoek doen en de andere helft onderwijs geven. In de praktijk komt het er op neer dat je ook een hoop klusjes doet voor commissies, werkgroepen e.d.: zo ben ik hier ook een tijdje mentor geweest voor eerstejaars studenten. In het onderzoek ligt mijn affiniteit bij wiskundige modellering van complexe informatica-concepten, bijvoorbeeld object-georiŽnteerde technieken.
We zagen toevallig dat u ooit een programma geschreven heeft dat Logiquizzen op kan lossen.
Ja, dat klopt. Dat was in de tijd dat ik erg betrokken was bij het vak Functioneel Programmeren. Mijn dochter was bezig met een Logiquiz, en ik wilde laten zien dat je zulke puzzels op moet kunnen lossen met een computer. Ik heb toen in Miranda een programma geschreven dat dat kan. Zelf hoef je alleen nog de opgave om te zetten in eenvoudige predikatenlogica (zoals je ook bij het vak specificatiemethoden doet). Het programma gaat dan met een eenvoudig backtrack-algoritme de mogelijke oplossingen na, waarbij het steeds controleert of alle formules nog geldig zijn.
Als ik dat programma heb, kan ik elke Logiquiz die in de krant of in de Denksport staat oplossen binnen een paar minuten?
Je moet 'm nog wel invoeren natuurlijk, en bij sommige duurt het wel een paar om de oplossing te berekenen. Maar het kan wel ja. Ik zou zo een heleboel prijzen kunnen winnen; mijn dochter heeft er een videorecorder mee gewonnen.
Als u nou zelf een programma schrijft, maakt u dan ook eerst een Z-specificatie?
Ik schrijf zelf geen grote programma's, alleen soms speelprogrammaatjes. Die specificeer ik niet formeel, want correctheid speelt daar geen cruciale rol. Als informaticus hoef je dus echt niet altijd alles formeel te specificeren, maar de vaardigheid om dat te kunnen heb je wel nodig.
In colleges komt u altijd heel precies over.
Tja, iedereen heeft bepaalde karaktertrekken. Op sommige gebieden ben ik een perfectionist. Niet op het gebied van kleding trouwens, weet ik van mijn vrouw (lachend). Waar ik me wel vaak aan stoor is hoe slecht er vaak met taal omgegaan wordt. Ik zie bijvoorbeeld in het UT-nieuws altijd punctuatiefouten. Die mensen zijn zo inconsistent in het gebruik van aanhalingstekens; ik durf te wedden dat er op elke pagina wel een fout daartegen wordt gemaakt.
Bij het nakijken van practica haalt u er ook altijd veel kleine foutjes uit... maar dan zet u er wel vaak een smiley bij.
Ja, dat geeft mijn gevoel beter weer, het relativeert een beetje. Als ik me echt erg stoor aan een fout zou ik er geen smiley of frowney bij zetten.
Favoriete muziek, film, boek?
Er zijn een aantal boeken die erg veel indruk op me hebben gemaakt. Een ervan is een filosofisch werk van Bertrand Russell: Waarom ik geen christen ben. Onder andere door dit boek ben ikzelf niet meer katholiek.
Wat vindt u van de studenten hier?
Ze schrijven bijzonder slecht! Niet alleen hun handschrift, maar ook de kwaliteit van verslagen in het algemeen laat vaak te wensen over. Het valt me wel op dat BITters het in dat opzicht een stuk beter doen dan INFers. Maar op INFers ben ik weer een beetje jaloers omdat ze zo geweldig veel beter dan ik kunnen omgaan met de apparatuur hier.
Ik vind het overigens wel heel leuk om om te gaan met studenten in het werkcollege, het doet me denken aan mijn eigen studententijd.
Hoorcollege geven, vindt u dat ook leuk?
Nou, bij sommige vakken die mij niet aantrekken helemaal niet. O.I.S. vind ik bijvoorbeeld een vreselijk vak om te geven, daar heb ik dan ook helemaal geen plezier in. (redactielid knikt begrijpend!)
Wat vindt u van studenten die te laat komen op hoorcollege?
(lachend) Ja, de eerste paar colleges wil ik ze nog wel eens de toegang weigeren. Dat helpt goed, er komt de rest van de colleges niemand meer te laat. Ik vind het een kwestie van goede omgangsvormen om op tijd te komen als je een college volgt, anders stoor je de docent.
Maar dit zegt u ook wel met een smiley?
Ja. :-)
Wat zijn uw hobbies?
Ik speel al 20 jaar met veel plezier Go met dezelfde buurman (die ondertussen wel verhuisd is). Met mijn vrouw speel ik bridge. En ik voetbal elke maandag met de personeelsvereniging.
Zijn er nog meer INF-docenten die voetballen?
Afgelopen maandag waren 6 van de 15 voetballers van informatica en niet eens alle INFers waren aanwezig. Vooral op vloer 4 en 5 zitten goede voetballers!
(verrassende onthullingen... wisten jullie dit?)
Wat wilt u nog kwijt aan de studenten?
Studeren is de leukste periode van je leven. Besef dat, en geniet er goed van! Je mag best de volle tijd over je studie doen, dat is geen zonde.
(de redactie vraagt zich af of Vaneker daar ook zo over denkt...)
Tot slot: wat is uw favoriete letter?
(ja... toch wel...) de Z!
En dat vinden wij een mooie letter om dit profiel mee af te sluiten. Wie zou u de volgende keer in het profiel willen zien?
Twee mensen met wie ik samenwerk: Rick van Rein en Maurice van Keulen.